Aktualności

AMIX - jednym z sponsorów festynu pn. „Dzień Kiełczygłowa”

W ubiegłą niedzielę tj. 17 czerwca 2018r. na terenie Szkoły Podstawowej w Kiełczygłowie, odbył się coroczny festyn pn. „Dzień Kiełczygłowa”. Organizatorami festynu byli Gmina Kiełczygłów, Szkoła Podstawowa w Kiełczygłowie oraz Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Kiełczygłowie.